Logo
scroll down

România generează 3 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GHC) din UE, dar și-a redus emisiile mai rapid decât media UE. Țara a atins o cotă de 24,3 % din sursele de energie regenerabilă în 2019. În același an era clasată pe locul al treilea cel mai scăzut în ceea ce privește emisiile pe cap de locuitor. Deși țara se bazează încă într-o mare măsură pe combustibili fosili, sunt esențiale pentru procesul de tranziție sursele regenerabile, energia nucleară și gazele ca energie primară. Mai multe asociații climatice au criticat planurile de tranziție ale României, inclusiv faptul că nu sunt suficient de ambițioase, având în vedere intervalul de timp pentru eliminarea treptată a cărbunelui și decizia de a continua dependența de combustibilii fosili, mai degrabă decât de a trece la sursele regenerabile.

La nivel național o serie de initiațive arată preocuparea pentru schimbarile climatice și eforturile de a le combate. În învățământ, Departamentul de Dezvoltare Durabilă împreună cu alte structuri au reușit introducerea în anul școlar 2022-2023 a Programului „Săptămâna verde”. Campania ’’Vinerea Verde’’ a fost lansată în 2021 de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor fiind menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale în marile orașe. Sub sloganul ”STOP! Azi mașina stă pe loc!”, inițiativa încurajează utilizarea transportului alternativ de către angajații din instituțiile publice în scopul reducerii poluării și implicit, a emisiilor de carbon.

De asemenea, numeroase proiecte dezvoltă activități de mobilizare a tinerilor pentru lupta contra schimbărilor climatice. “Acţiune Pentru Climă”, proiect al Fundaţiei Terra Mileniul III, Asociaţiei Reper21 şi Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), are drept obiectiv creșterii conștientizării, implicării civice și educării cetățenilor din România, în combaterea cauzelor și efectelor schimbărilor climatice. “Climate Heroes: Youth Voices for Sustainable Living” al WWF Romania își propune să le ofere tinerilor selectați instrumente prin care să își dezvolte abilități care să îi ajute în acțiunile lor menite să contribuie la încetinirea și prevenirea schimbărilor climatice.

Parteneri

APDD - Agenda 21 este o asociație română neguvernamentală, de interes național, nonprofit, neafiliată politic sau religios, constituită în februarie 2003. Scopul fundamental este sprijinirea politicilor statului român de promovare și implementare în România a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Grupurile țintă privilegiate sunt copiii și tinerii. Oportunitățile de educație și dezvoltare oferite acestora sunt garanția unei societăți durabile. Voluntariatul în beneficiul comunității este una din valorile fundamentale ale asociației.

Consiliul Județean Brașov este una dintre cele mai eficiente autorități publice din România în ceea ce privește dezvoltarea economică și acțiunile de protecție a patrimoniului natural și urban. Consiliul are competențe și atribuții în elaborarea și implementarea planurilor strategice de dezvoltare, cu impact local sau regional. Scopul său este de a integra și coordona actorii locali relevanți implicați în dezvoltarea durabilă a regiunii. Consiliul este parte a Convenției Carpatice - un tratat subregional de promovare a dezvoltării durabile și a protecției regiunii Carpaților.

Țară

Resources

+ Access
Files
File People & Planet Report RO RO.pdf
+ Download
File People & Planet Report RO EN.pdf
+ Download
File People & Planet Report Factsheet RO.pdf
+ Download
File People Planet Cartea de rețete pentru Acțiuni colective ale tinerilor.pdf
+ Download