Logo
scroll down

W ostatniej dekadzie, emisja gazów cieplarnianych w Polsce, ulegała wahaniom spowodowanym wzrostem gospodarczym. Spalanie paliw do celów energetycznych stanowi około 75% energii, a jeśli dodamy do tego jeszcze emisje lotne z paliw oraz emisje z procesów przemysłowych, to ich łączny wkład w emisje krajowe wynosi około 88%. Polski rząd zadeklarował zaprzestanie wydobycia węgla do 2049 roku. Ponieważ jednak węgiel jest najbardziej eksploatowanym źródłem energii, tak długi okres czasu może nadal negatywnie wpływać na nasz klimat.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion i wiele innych organizacji pro-środowiskowych w Polsce aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i konsultacjach z władzami lokalnymi i krajowymi w zakresie polityki klimatycznej.

Partnerzy

Buy Responsibly Foundation (Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie) to ogólnopolska organizacja prowadząca działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Głównym celem Fundacji jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania.

Kraj

Kalendarz

26/11

Laboratorium Dobrej Konsumpcji, wydarzenia FKO

Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa | 14:00 - 19:00
08/10

udział w wydarzeniu States of Mind

Tauron Arena, Kraków | 12:00 - 18:00
08/10

udział w wydarzeniu Carbon Footprint Summit

Hala Cracovia, Krakow | 12:00 - 18:00
28/09

spotkanie z międzynarodową organizacją studencką AIESEC nt. zrównoważonych zasobów wodnych i fast fashion - webinar

live na facebooku AIESEC | 17:00
18/09

udział w wydarzeniu „Najedzeni Fest! Po ziemniaki!”

Plac Targowy Stary Kleparz, Kraków | 11:00 – 18:00
10/09

udział w wydarzeniu „Brodka x Vito Bambino & Przyjaciele | Kocham Katowice - Urodziny Miasta 2022”

Katowicki Park Leśny | 16:00
05/09

promocja wodnej publikacji edukacyjnej pt. „Woda jest przyszłością. Aktywizm w dobie kryzysu klimatycznego”

media społecznościowe Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
08/12